เครื่องวิเคราะห์ซิลิก้าและฟอสเฟต ฮีโร่ตัวจริงของโรงไฟฟ้า

เนื่องด้วยในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าหลายๆแห่งกำ ลังประสบปัญหาในการผลิตไฟฟ้าอันเนื่องมาจาก ปริมาณซิลิก้าและฟอสเฟตในระบบที่สูงกว่าช่วงควบคุม ซึ่งการมี เครื่องวัดค่าซิลิก้าและ ฟอสเฟต ที่มีความแม่นยำ สูง ไว้ใจได้ เป็นทางออกที่สำ คัญในการลดปัญหาดังกล่าว

METTLER TOLEDO ขอเชิญชวนท่านเข้ารับชมรายการพิเศษ “เครื่องวิเคราะห์ซิลิก้าและ ฟอสเฟต ฮีโร่ตัวจริงของโรงไฟฟ้า” ซึ่งทาง METTLER TOLEDO ได้ออกแบบมาให้สามารถวัดได้ ทั้ง ทั้ ค่าซิลิก้าและฟอสเฟตในเครื่องเดียว ที่ทั้ง ทั้ ประหยัดและยังติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยผู้เข้าร่วมงานเสวนานี้ในี้ นครั้ง รั้ นี้ส นี้ ามารถรับรู้ถึงความสำ คัญในการวัดและการควบคุมค่าซิลิ ก้าและฟอสเฟต ในโรงไฟฟ้า, อัพเดตเทคโนโลยี ในการวัดค่าซิลิก้าและฟอสเฟตในเครื่องเดียว

สัมมนาวันที่ 9 กันยายน 2565 (ลงทะเบียนได้ตั้ง ตั้ เเต่วันนี้ไนี้ ปจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2565) เวลา 14:00-15:00 น. ลงทะเบียนฟรี!! รับจำ กัด 50 ท่านเท่านั้น