ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “เทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการตามระบบคุณภาพ”

Published by administrator on

ท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์ของเครื่องชั่ง การวัดค่าความชื้น การวัดค่า pH หรือค่าที่ได้จากสเปคโตโฟโตมิเตอร์ และการไตเตรท เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการวิเคราะห์ รวมทั้งขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง ล้วนมีส่วนสำคัญทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี เครื่องมือต้องมีการสอบเทียบและทวนสอบเป็นประจำ อีกทั้งเครื่องมือปัจจุบันมีการอัพเดทเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น จึงสามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ ที่กล่าวมานั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สัมนาในรูปแบบของการอบรมภาคบรรยายทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้ทดลองใช้งานเครื่องมือจริง เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องมือนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ในวัน ศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566  เวลา 08:30 – 16:15 น. สถานที่ ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ โคราช
ลงทะเบียนฟรี!! รับจำกัด 50 ท่านเท่านั้น สมัครคลิ๊ก