สินค้าและบริการของเรา
ที่เดียวครบ จบทุกความต้องการ

Brands

ผลงานและลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา
เกี่ยวกับเรา

          บริษัท มาย แล็บ สเกล จำกัด เราคือผู้นำในเรื่องเครื่องวัดและวิเคราะห์ในห้องแล็บ เครื่องวัดทางด้านวิศวกรรม รวมไปถึงบริการซ่อมและสอบเทียบ โดยที่บริษัท มาย แล็บ สเกล จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Authorized Distributor) ของยี่ห้อ Mettler Toledo, Testo และแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย

        เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่เราได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน จากกลุ่มลูกค้าทุกประเภท  เช่น  กลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน  กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มลูกค้างานราชการ (โรงพยาบาล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานวิเคราะห์ทางด้านเคมีชีววิทยา และมหาวิทยาลัย) สิ่งที่เรายึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด คือการให้ความรู้ เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน แก้ไขปัญหาและให้บริการหลังการขายอย่างดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา “หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัท มาย แล็บ สเกล จำกัด จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน

ติดต่อเรา

กรรมการบริษัท
คุณชูเดช หลวงภักดี (โย)
T: 087 547 6859

คุณสมภพ หลวงภักดี (โก้)
T: 087 871 8915

Email:ko0878718915@gmail.com

ฝ่ายการตลาด                                    คุณนันทวัน งัดสันเทียะ (นัน)
T: 092 705 1680

Email: salesmylabscale@gmail.com

ฝ่ายขาย                                               คุณจักรพงษ์ เมืองเจริญ (เอก)
 T: 062 562 0080

 คุณวิวรรธน์ อินทรประพงศ์ (วัด)
 T: 090 236 9928

 คุณพัชรี ชัยภักดี (พัช)
 T: 092 705 2780

 คุณวันทนี หลวงภักดี (บุ๋ม)
 T: 095 926 6399

 คุณศศิวิมล เชาว์พลกรัง (ออย)
 T: 080 710 0553

 

ฝ่ายบัญชี การเงินและจัดซื้อ                  คุณพัชนีย์ ไชยแสง (นี)
T: 086 324 3620                               

ฝ่ายเซอร์วิส                                          คุณพยงค์ ดอนจังหรีด (เจี๊ยบ)
T: 061 027 8800
Email: salesmylabscale@gmail.com

 ฝ่ายแอปพลิเคชั่น
 คุณมัลลิกา ลักขษร (ปังปอนด์)
 T: 081 660 7660

 Email:salesmylabscale@gmail.com                                                    ฝ่ายขนส่ง
 คุณชญานิน นารักษ์ (เอ)                 T: 085 104 7430                       Email:salesmylabscale@gmail.com